www.aquavit.sk

Nepoznáte kvalitu Vašej vody ?

Objednajte si profesionálny odber vzoriek vody ešte dnes!

Rozbor studničnej vody, kolaudačný rozbor vody, rozbor bazénovej vody, ČOVky, odpadová voda

Ďalej vykonávame dezinfekciu vody, čistenie potrubia oxidom  chloričitým (odstraňovanie bakteriálneho slyzu v potrubí). Rozbor kotlovej vody, technologickej vody, procesnej vody vo výrobe. Lokality odberov vzoriek vody, pôsobenia rozborov vody: Bratislava okolie, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská streda, Galanta, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, NZ, Levice, Nitra, Komárno, Kolárovo, Šaľa, Zlaté Moravce, Topolčany a blízke okolie.


rozbor studničnej vody, kolaudačný rozbor vody

Rozbor pitnej vody pre vlastnú potrebu (neakreditovaný rozbor vody). Rozbor vody pre úrady, kolaudačné úkony, pre potreby RÚVZ  ( akreditovaný rozbor vody ).

Rozbory vody
pre súkromné potreby

Analýza vody bez AKREDITÁCIE

Neakreditovaný rozbor vody je ideálny pre súkromné potreby, preventívne preverovanie kvality studničnej vody, vody z vlastného zdroja. Napr. ak ste si nie istý, či je voda pitná, alebo použitelná ako voda úžitková. Neakreditovaný rozbor vody nieje možné použiť pre úradné a právne účely

Cena: 116 € s DPH

Rozbory pre
úradné a právne úkony

Analýza vody s AKREDITÁCIOU

Kolaudačný rozbor vody, rozbory vody pre nové prevádzky hromadného stravovania, analýza pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva – RÚVZ, rozbor vody pre právne účely. Odbery vzoriek vody môže vykonávať osoba s platným osvedčením o spôsobilosti o odbere vzoriek vody.

Cena: 129€ s DPH

Seriózny rozbor vody 
pozostáva minimálne z
27 skúmaných parametrov !

Parametre kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu poďla Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., z ktorých doporučujeme základný rozbor vody v nasledovných dôležitých parametroch:

MIKROBIOLOGICKÝ rozbor vody

E.Coli
Koliformné baktérie
Črevné enterobaktérie (fekálne streptokoky)
Kultivované mikroorg. pri 37°C
Kultivované mikroorg. pri 22°C
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens

FYZIKÁLNO-CHEMICKÝ rozbor vody:

Zákal
Farba
Absorbancia pri 254 nm
pH
Elektrolytická vodivosť
Voľný chlór (Cl2)
Dusičnany (NO3 – )

HYDROBIOLOGICKÝ rozbor vody:

Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Bezfarebné bičíkovce
Vláknité baktérie
Mikromycéty
Železité a Mn baktérie

NO2 Dusitany (NO2 – )
NH4 Amónne ióny (NH4 + )
FE Železo (Fe2+/3+)
AL Hliník (Al)
MN Mangán (Mn)
CHSK CHSKMn
CA a MG Celková tvrdosť (Ca+Mg)

ROZBOR STUDNIČNEJ VODY
pre vlastnú potrebu

Nepoznáte kvalitu vody z vodovodu, kúpili ste nový dom, kde jediným možným vodným zdrojom je studničná voda, podzemná voda ? Radi Vám pomôžeme s analýzou vody, prídeme si aj pre vzorky. Určite nedoporučujeme vodu piť, ak ste si nie istý, inak riskujete poškodenie zdravia užitím vody neznámej kvality.

OTVÁRATE NOVÚ REŠTAURÁCIU, KAVIAREŇ, PREVÁDZKU
S HROMADNÝM STRAVOVANÍM ?

Ponúkame Vám rozbor vody pre novootvorené prevádzky, alebo zabezpečíme pravidelný odber vzoriek vody na analýzu,  ktorá ja zo zákona potrebná, ak sa jedná o verejné prevádzky s hromadným stravovaním.

Kolaudácia
rodinného domu

Kolaudačný rozbor vody

Neoddeliteľnou súčasťou finálnej kontroly a schvaľovania stavby rodinného domu, budovy, je kolaudačný rozbor vody. Ku kolaudácií je analýza vody dôležitá, aby sa stanovil kvalitatívny posudok vhodnosti užívania vody v rodinnom dome, v budove. V prípade, ak na základe rozboru vody ku kolaudácií sa vyhodnotí kvalita vody ako nevyhovujúca zo zdravotného hľadiska, ani ako voda úžitková, je nutné si zabezpečiť vhodnú úpravu vody na centrálnom vstupe.

ANALÝZA VODY PRE WELLNESS CENTRÁ,
MASÁŽNE SALÓNY

Rozbor vody pre novootvorené wellness, SPA salóny, mazážne a rekreačné prevádzky.
Možnosť dlhodobej spolupráce pri pravidelných odberoch vody na rozbor.

Ďalej ponúkame nasledovné analýzy:

Rozbor odpadovej vody, ČOV

Rozbor odpadovej vody rôzneho charakteru pre rodinné domy, firmy, priemyselná odpadová voda, ČOVky, septiky ...

Rozbor závlahovej vody

Analýza závlahovej vody, vody na polievanie pre domácnosti, priemyselný a poľnohospodársky sektor

INFORMÁCIE PRE MAJITEĽOV STUDNÍ / VRTOV

Kvalita vody v studniach nie je sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva a o kvalitu vody a stav studní sa musia vlastníci starať sami. To pri snahe šetriť finančné prostriedky vedie často len k povrchnému hodnoteniu vody, „voda je na pohľad čistá“ – môžeme ju piť. Podľa skúseností si mnohí majitelia studní ani raz nedali urobiť rozbor vody v nej a podceňujú riziká, ktoré im hrozia z používania a konzumácie takejto vody. Zdravotné problémy sa totiž nemusia prejaviť hneď, ale až po niekoľkých rokoch.

Vodu v studni je potrebné v prípade jej využívania aspoň jedenkrát ročne overiť. Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa jej užívateľ vystavuje zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení. Ak je studňa zasiahnutá povodňami, môže sa na pitné účely používať až po vyčistení a vydezinfikovaní zdroja a overení kvality vody laboratórnym rozborom, teda rozborom studničnej vody.

Rozbor studničnej vody, rozbor vody zo studne

Máte problém s baktériami vo vode,
neviete sa ich zbaviť ani s chlórom?

Nevychádzajú Vám dobré výsledky mikrobiologického rozboru vody, ani po ošetrení vody UV lampou, máte nové potrubie v budove, a vo vode sa stále nachádzajú baktérie?
Problémom sú zanesené steny potrubia s bakteriálnym biofilmom,
ktorý nejde len tak ľahko odstrániť . Chlordioxid biofilm účinne rozpustí.

Dezinfekcia vody, dezinfekcia pitnej vody chlordioxidom,oxid chloričitý

O vode

Pitná voda je jediný nápoj pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody …

Voda a zdravie

Je neoddeliteľnou súčasťou výživy a je dôležitý pre správne fungovanie nášho organizmu. Ale viete, aká voda vám tečie z vodovodného kohútika? Možno budete prekvapení, ale náš organizmus pri pití …

Ukazovatele kvality pitnej vody

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom  ukazovateľov kvality vody, fyzikálne, chemické, biologické vlastnosti vody, ktoré sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Kontaktný formulár

Do kontaktného formulára nám môžete napísať všeobecné otázky ohľadne rozboru vody, kvality vody alebo ohľadom dezinfekcie vody

Napíšte nám ...