www.aquavit.sk

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • 0949 211 384

Dezinfekcia vody, čistenie potrubia

CHLORDIOXIDom - ClO2

Dezinfekcia vody, dezinfekcia pitnej vody chlordioxidom,oxid chloričitý

Jednotka v likvidácií baktérií a biofilmu

CHLORDIOXID – jednotka v likvidácií Legionely. 100% mikrobiologická čistota vody. Chlordioxid najúčinnejší pri odstraňovaní biofilmu (bakteriálny sliz) zo stien potrubia.
Taktiež je vhodný na dezinfekciu studničnej a bazénovej vody.

Prečo CHLORDIOXID ?

 • dezinfekcia pitnej vody
 • čistenie potrubia od bakteriálneho slizu
 • dezinfekcia v potravinárstve
 • eliminácia legionely
 • úprava vody v priemysle
 • účinnejší dezinfekčný potenciál
 • netvorí vedľajšie produkty chlóru THM
 • silný dezinfekčný účinok v širokej škále pH
 • vysoká účinnosť proti spórom, riasam, vírusom
 • nevznikajú nebezpečné dioxíny
 • netvoria sa chlorfenoly
 • stabilita pri dlhotrvajúcom dezinfekčnom účinku
 • oxidačné vlastnosti voči Fe a Mn
 • je menej žieravý ako chlór

Oxid chloričitý (ClO2), chlordioxid,
dezinfekcia studničnej vody chlordioxidom

Zatiaľ čo oxid chloričitý (ClO2) má vo svojom názve chlór, chémia oxidu chloričitého je radikálne odlišná od chémie chlóru. Jeden atóm môže zmeniť celý svet. Rozdiel medzi chlórom a ClO2 vyplýva z ich odlišnej chemickej štruktúry – a to je dôvod, prečo zodpovedajú za svoje odlišné chemické správanie.

Podobne ako ozón a chlór, oxid chloričitý je oxidujúcim biocídom a nie metabolickým toxínom. To znamená, že oxid chloričitý ničí mikroorganizmy prerušením prenosu živín cez bunkovú stenu, nie narušením metabolického procesu. Stabilizovaný oxid chloričitý je Cl02 tlmený vo vodnom roztoku. Pridaním kyseliny do požadovanej koncentrácie sa dezinfekčný prostriedok aktivuje.

Baktericídna účinnosť je relatívne neovplyvnená hodnotami pH medzi 4 a 10.
Oxid chloričitý je jednoznačne lepší ako chlór pri ničení spór, baktérií, vírusov a iných patogénnych organizmov na rovnakom zvyškovom základe. Požadovaný čas kontaktu pre Cl02 je kratší, oxid chloričitý má lepšiu rozpustnosť, žiadna korózia spojená s vysokými koncentráciami chlóru, znižuje náklady na dlhodobú údržbu. Oxid chloričitý nereaguje s NH3 alebo NH4 +; Ničí prekurzory THM a zvyšuje zrážanlivosť; Cl02 ničí fenoly a nemá výrazný zápach. Pri prevencii a kontrole chorôb spôsobených legionelou si oxid chloričitý získal významnú úlohu. Špecifické vlastnosti dezinfekčného prostriedku zabezpečujú, že ClO2 bude pracovať vždy účinne, keď už ostatné dezinfekčné činitele zlyhajú.

Prefúknutie potrubia, odstránenie biofilmu zo stien potrubia

Bakteriálny sliz, biofilm

Neustále máte nevyhovujúcu kvalitu pitnej vody z hľadiska mikrobiologického, aj napriek aplikácií dezinfekcie vody chlórom, alebo UV lampou? Problémom môže byť bakteriálny sliz, biofilm, ktorý je takmer prilepený na steny vodovodného potrubia, alebo vo vodovodného kohútiku. Z biofilmu sa prúdom vody vymývajú, uvolňujú zo slizu baktérie, a tie sa dostávajú priamo do úžitkovej, pitnej vody. Jediným účinným riešením, je aplikácia chlordioxidu ClO2, ktorý biofilm rozpustí a zároveň dezinfikuje povrch a vodu.

Biofilm je vrstva mikroorganizmov obsiahnutých v matrici (slizová vrstva, bakteriálny sliz), ktorá sa vytvára na povrchoch pri kontakte s vodou. Začlenenie patogénov do biofilmov môže chrániť patogény pred koncentráciami biocídov, ktoré by inak usmrtili alebo inhibovali organizmy voľne suspendované vo vode. Biofilmy poskytujú bezpečné útočisko pre organizmy, ako je Listeria, E.Coli,  legionella, a pod…

Nepochybne sa preukázalo, že oxid chloričitý odstraňuje biofilm z vodných systémov a bráni jeho tvorbe, keď sa dávkuje pri nepretržitej nízkej hladine

dezinfekcia vody oxidom chloričitým, chlordioxid, pitnej vody
Bakteriálny sliz v potrubí, dezinfekcia pitnej vody, dezinfekcia studničnej vody

Dávkovanie chlordioxidu

Dávkovanie chlordioxidu vykonávame pomocou profesionálneho dávkovacieho čerpadla Japonskej firmy IWAKI, ktoré zabezpečuje precízne a bezpečné dávkovanie dezinfekčného činidla CHLORDIOXIDu.
Čistenie a dezinfekciu vodovodného potrubia vykonávame pre rodinné domy, prevádzky (firmy).

dezinfekcia vody, čistenie, dezinfekcia potrubia chlordioxidom, dezinfekci pitnej vody
dezinfekcia vody, čistenie, dezinfekcia potrubia chlordioxidom, dezinfekci pitnej vody