www.aquavit.sk

Svojpomocný odber vzoriek vody /
donáška vzoriek osobne

Pokyny na odber vzoriek vody podľa noriem STN EN ISO 5667:1,3 a STN EN ISO 19458

  • Fľaše na vzorky vody ( sklenená sterilná fľaška na mikrobiologický rozbor vody, plastová na chemický rozbor vody ) si môžete osobne prevziať v laboratóriu
  • Príprava vzorkovníc: ak použijete vlastné fľaše, môžete si ich vysterilizovať doma nasledovne: sklenenú fľašu sterilizujete v mikrovlnke na stredný výkon otvorenú cca 10-15 min. Vrchnák opláchnuť horúcou vodou o teplote nad 80°C. Na chemický rozbor postačuje plastová fľaša napr. z minerálky.
  • Odber vzorky vody vykonávame pokiaľ možno z odberného kohútika. Ak tomu tak nie je, tak z hadice, resp. vedra. Vedro vopred vypláchneme riedeným roztokom SAVO a následne opláchneme vzorkou vody. Prípadne odber vody z hadice, koniec vydezinfikujeme opálením plameňom (ak sa jedná o kov, koniec kohútika), resp. dezinfekčným prostriedkom (SAVO).
  • Pred odberom necháme vodu odtekať stredne silným prúdom cca 15 – 30 minút, resp. do ustálenia teploty.
  • Vzorku na mikrobiologický rozbor vody odoberáme do vašich sklenených a svojpomocne vysterilizovaných sklenených fliaš, alebo v laboratóriu vyzdvihnutých sterilných sklených, resp. jednorázových plastových sterilných fliaš o objeme min. 500 ml. Vzorkovnice nevyplachujeme a vzorku nevylievame. Pri odbere sa snažíme minimalizovať kontamináciu okraja fľaše okolitým prostredím. Objem vzorky musí byť taký, aby počas prepravy dochádzalo ku jej miešaniu, teda nie do plna (cca 3 cm pod uzáver).
  • Vzorku vody na fyzikálno – chemický rozbor napustíme do plastových fliaš o objeme min. 250 ml, najlepšie až 500 ml. Vzorkovnicu vyplachujeme tečúcou vodou po dobu, aby sa v nej vymenil objem min. 2x alebo plnú vylejeme 2 – 3x a napustíme čerstvou vodou. Následne uzavrieme tak, aby sa zamedzil prístup vzduchu (plynnej fázy) do vzorky, najlepšie taktiež pod tečúcou vodou. Fľaše na chemický rozbor vody napĺňame celkom doplna, aby vo fľaške nebol prázdny priestor (vzduchoprázdno)!
  • Napustené vzorkovnice označíme menom, adresou, miestom, dátumom a časom odberu. Do poznámky je možné uviesť, či sa jedná a mestskú (obecnú) pitnú vodu, alebo podzemnú vodu – studňu, či bol vodný zdroj dezinfikovaný, alebo či je skúmaná voda upravovaná úpravňou vody (zmäkčovač vody, filtre, reverzná osmóza a pod.).
  • Vzorky je nutné dopraviť do laboratória čo najrýchlejšie hneď po odbere, v tme a chladené, ideálne neskladovať vzorky do druhého dňa.